Moms på fast ejendom?

Moms på fast ejendom?

23/10/21

Fra den 1. januar 2011 er erhvevsmæssigt salg af byggegrunde samt levering af nye bygninger blevet en momspligtig ydelse. Ikke-erhvervsmæssige salg, dvs. typisk privates salg, samt salg af såkaldte "gamle" bygninger er fortsat momsfrit.

Grænsedragningen for, hvornår salg af fast ejendom er momspligtigt, er vanskelig. Det kan derfor altid anbefales at indhente et bindende svar fra Skat herom.

Særligt vanskeligt kan det være at fastslå, om der er tale om erhvervsmæssigt salg - og om der er tale om en såkaldt ny bygning. En ny bygning omfatter bygninger, hvor soklen er opført den 1. januar 2011 eller senere, og hvor der sker salg af bygningen inden indflytning, førstegangssalg af en bygning efter indflytning, hvis levering sker mindre end fem år efter bygningens færdiggørelse, og visse tilfælde af efterfølgende salg, hvis første levering er sket mellem interesseforbundne jf. momsloven § 29. Erhvervsmæssigt salg af bygninger efter væsentlige til- eller ombygningsarbejder, som er påbegyndt den 1. januar 2011 eller senere, er tillige momspligtigt.

Endvidere skal man være obs på, at salg af en gammel bygning med henblik på nedrivning i almindelighed i momsmæssig sammenhæng vil blive anset som salg af en byggegrund.

Det bemærkes, at det kan være en fordel, at salget anses for momspligtigt, da der i så fald tillige er momsfradragsret for momsen af udgifterne. Dette omfatter eksempelvis også moms af omkostninger, som er afholdt før lovens ikrafttræden. Sådan momsfradragsret gives i forbindelse med salget. Hvis salg ikke er sket inden udgangen af 2015, gives godtgørelsen for momsen af såkaldte gamle udgifter dog for den sidste afgiftsperiode i 2015.

Salg som led i en virksomhedsoverdragelse er momsfrit. Hvis en byggegrund sælges sammen med et tilhørende projekt i form af entreprisekontrakt og lejekontrakt, kan det strikkes sammen, således at det bliver betragtet som en virksomhedsoverdragelse. Det forudsætter dog, at køberen agter at videreføre projektet med henblik på at starte momspligtig udlejningsvirksomhed eller anden momspligtig virksomhed.

Advokatkontoret har indgående kendskab til ovennævnte momsproblemstilling, og vi rådgiver gerne herom. Ligesom vi gerne assisterer med at forelægge sagen korrekt for Skat med henblik på at få et bindende svar herfra.

RWS
Advokatkontoret Rikke Wagenblast SørensenCvr: 28365195, Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg, DK
+45 42 72 09 30
rikke@rws.dk