Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensen

De reelle ejere bag selskabskonstruktioner skal registreres og offentliggøres

Pr. den 1. juli 2015 blev såvel boligreguleringsloven som lejeloven ændret.

Kan du få retshjælp:

Advokatkontoret rådgiver altid om mulighederne for fri proces og/eller retshjælpsdækning, som kan betyde, at du helt eller delvist får omkostningerne ved sagens førelse betalt af forsikringsselskabet eller statskassen.

HUSK ALTID ORDREBEKRÆFTELSE TIL FORBRUGERE!

Ellers risikerer du, at forbrugeren helt eller delvis frifindes for kravet, hvis der er uenighed om, hvad der aftalt!

Når du handler med forbrugere, er der en række regler, som du ikke kan fravige. Det gælder eksempelvis købeloven, forbrugeraftaleloven og forbrugerklageloven.

Fra den 1. januar 2011 er erhvevsmæssigt salg af byggegrunde samt levering af nye bygninger blevet en momspligtig ydelse. Ikke-erhvervsmæssige salg, dvs. typisk privates salg, samt salg af såkaldte "gamle" bygninger er fortsat momsfrit.

Se ændringerne her.