Entreprise

Gode råd i byggesager

Til projektudvikleren

Har du problemer med at koordinere de enkelte kontrakter?

Ved du hvilke regler, som gælder i relationen mellem bygherren, entreprenøren og underentreprenører/leverandører?

Har du behov for at indgå en købsaftale, som er betinget af, at projektet faktisk gennemføres?

Har du problemer med at lave den rigtige lejekontrakt på projektstadiet?

Husk at erhvervsmæssigt salg af fast ejednom til forbrugere er omfattet af lov om formidling af fast ejendom og de pligter, som følger heraf

Kontakt mig, hvis du har brug for en, som kan hjælpe dig hermed. Jeg er til at få fat i, fleksibel og til den rigtige pris.

Rådgivning af projektudviklere, professionnelle byggefirmaer har altid haft min store interesse. Lige fra udarbejdelse af betingede købsaftaler med grundejerne, som sikrer, at mine kunder kan komme ud af købsaftalen, hvis projektet ikke bliver realiseret, forhandling med kommunen om dispensation fra lokalplan m.v., udarbejdelse af entreprisekontrakter med de udførende entreprenører, erhvervslejekontrakter med de kommende lejere på vilkår, som er acceptabel for potentielle investorer og lignende.

Til bygherren er der nogle gode råd nedenfor. Hvis du kun har begrænset erfaring med byggeri, kan jeg videre anbefale dig at læse Jan Fellands bog "Hjælp, vi skal bygge".

6 forhold, som bygherrer bør overveje, inden entreprisekontrakten underskrives 

 1. Det er vigtigt, at det er klart beskrevet i entreprisekontrakten, hvad entreprenøren skal levere og i hvilken kvalitet. Der er stor kvalitetsforskel på paneler, døre m.v. Ligesom det ikke er sikkert, at du og entreprenøren er enig om, hvor mange stikkontakter m.v., som er inkluderet i den aftalte pris. Overvej her at tage en bygningssagkyndig med på sidelinjen.

 2. Er der henvist til standardbetingelser, og er de betingelser, som der er henvist til, de rigtige i forhold til dine behov?

  Eksempelvis skal entreprenøren automatisk stille sikkerhed, hvis AB 92,  ABT 93, AB 18 eller AB Forenklet er vedtaget. En sådan garanti kan videre kun nedskrives og endeligt bortfalde 5 år efter afleveringsforretningen, hvis entreprenøren har udbedret de mangler, som der forinden er reklameret over.

  Efter AB Forbruger  skal entreprenøren kun stille sikkerhed, hvis det er aftalt, og sikkerheden ophører automatisk et år og 30 dage efter afleveringen. Til gengæld er en aftalt garanti beregnet af entreprisesummen inkl. moms.

  Vær i øvrigt obs på, at der i standardbetingelserne kan være krav til dig som bygherre. Typiske krav kan være, at du skal tegne forsikring, eller at du skal stille sikkerhed for entreprisesummen.

 3. Overvej, om der ikke bør indsættes bestemmelser, som regulerer forhold såsom ekstraarbejder, afhjælpningsret m.v.

  Et krav om forudgående skriftlig aftale ved ekstraarbejder kan anbefales. Ligesom det kan overvejes at ændre udgangspunktet om, at entreprenøren har ret til at udføre ekstraarbejde, og at du skal betale, hvad han forlanger herfor, medmindre det er urimeligt.

  For så vidt angår afhjælpningsret, kan man aftale nogle rammer for, hvornår entreprenøren har afhjælpningsret.

 4. Er betalingsplanen acceptabel?

  Som bygherre bør man forsøge at undgå at betale mere end, hvad man har fået ydelser for, og man skal altid have for øje, om man kan få tredjemand til at færdiggøre for restentreprisesummen, hvis eksempelvis entreprenøren går konkurs. Hvis det er muligt, er det en god ide at aftale, at sidste rate kun kommer til betaling, når der er sket færdigmelding, og du har modtaget dokumentation for, at byggeskadeforsikringen er tegnet. Spørgsmålet om betalingsplan hænger tæt sammen med sikkerheden. Risikoen for forudbetaling er selvfølgelig mindre, hvis entreprenøren har stillet sikkerhed. Ligesom man bedre kan argumentere for længere kredittid, hvis du som bygherre har stillet en sikkerhed for betalingen overfor entreprenøren.

 5. Der skal være aftalt en tidsplan indeholdende et klart tidspunkt for aflevering. Ligesom der bør aftales dagbod i tilfælde af forsinkelse.

 6. Du har ansvaret for byggegrunden. Er der eksempelvis behov for ekstrafundering, foranstaltninger i anledning af forurening, er der byggemodnet og er der etableret adgangsvej m.v. Overvej om du bør købe grunden gennem entreprenøren, eller via aftalen med entreprenøren at forsøge at vælte en del af ansvaret for grunden over på entreprenøren.

5 forhold du som bygherre skal huske, når entreprisen er indgået

 1. Tjek at entreprenøren har stillet garanti/sikkerhed, hvis det er aftalt. Det er for sent, når du har brug for garantien!
 2. Sørg for, at du kan dokumentere alle dine betalinger eksempelvis ved bankoverførsel. Du har bevisbyrden for eventuelle kontantbetalinger. Dvs. du skal aldrig betale kontant uden kvittering
 3. Hvis byggeriet ved aflevering lider af væsentlige mangler, så afvis skriftlig at modtage byggeriet. Når først byggeriet er afleveret, hæfter du for hændelige skader. Ligesom du ikke længere her mulighed for at kræve dagbod. Derudover vil sidste rate ofte forfalde ved afleveringen
 4. Stil skriftligt krav om dagbod straks du konstaterer en forsinkelse. Du kan altid efterfølgende frafalde dagbodskravet, men dagbodskrav mistes, hvis der ikke reklameres rettidigt
 5. Senest pr. aflevering skal du have dokumentation for, at entreprenøren har tegnet en byggeskadeforsikring for byggeriet

Til forbrugere

Som forbruger har du 2 klagenævn, som du kan klage til, hvis der opstår en tvist med håndværkeren. 

Hvad du kan klage over, er stort set identisk i de to nævn, men Håndværkets Ankenævn tager dog klager over beløbsgrænsen, hvis håndværkeren er medlem af af en organisation under Håndværksrådet.

Dansk Byggeri og Byg-ordningen står bag om Byggeriets Ankenævn, som du kan læse mere om her her.

 Håndværksrådet og Håndværkergaranti står bag Håndværkets Ankenævn, og det nævn kan du læse nærmere om her.

Hvis du ejer dit hus, og hvis tvisten ikke bliver afsluttet i ankenævnet, vil du som forbruger have retshjælp via din husforsikring. Se eventuel mere om mulighederne for at få retshjælp her.

Såvel Byg-garantiordningen som Håndværkergaranti er ordninger med en beløbsgrænse på 100.000, som eksempelvis træder i kraft, hvis håndværkeren går konkurs eller er insolvent.

RWS
Advokatkontoret Rikke Wagenblast SørensenCvr: 28365195, Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg, DK
+45 42 72 09 30
rikke@rws.dk