Retshjælp

Retshjælp

23/10/21

Kan du få retshjælp:

Advokatkontoret rådgiver altid om mulighederne for fri proces og/eller retshjælpsdækning, som kan betyde, at du helt eller delvist får omkostningerne ved sagens førelse betalt af forsikringsselskabet eller statskassen.

 

- Retshjælpsforsikring

De fleste privat personer har via deres forsikringer retshjælp, som dækker forskellige typer af tvister, som verserer ved domstolene.

Retshjælpsforsikringen er eksempelvis tilknyttet følgende forsikringstyper:

  • Husforsikring
  • Indboforsikring
  • Fritidshusforsikring
  • Privat bilforsikring med kaskodækning
  • Bådforsikring med kaskodæking

Retshjælpsforsikringen dækker ikke alle sager. Fx dækker den ikke skattesager, visse skilsmisse-og arvespørgsmål, inkassosager eller straffesager mod dig. Forsikringen dækker heller ikke sager i forbindelse med dit erhverv eller tvister med offentlige myndigheder.

Ved småsager (krav på under kr. 50.000) forudsætter forsikringsselskabet, at du selv forbereder hele sagen.  Du kan derfor kun få dækket den nødvendige advokatbistand under hovedforhandlingen. Det har den konsekvens, at en småsag faktisk kan blive dyrere og mere kompliceret for dig end en sag, hvor det beløb, som I er uenige om, er højere. Vedrørende småsager se i øvrigt her.

Hvis der er et anke- eller klagenævn, vil dit forsikringsselskab videre sædvanligvis kræve, at du først har fået din sag behandlet af anke- eller klagenævnet, inden de er indstillet på at behandle din ansøgning om retshjælp. Ligesom med småsager forudsætter forsikringselskabet, at du selv kan forberede en klagesag. Det har den konsekvens, at du ikke kan få retshjælp til advokatbistand til anke- eller klagenævnsbehandling.

Retshjælpsforsikringen har en maksimumdækning og selvrisiko, der kan variere fra forsikringsselskab til forsikringsselskab. Ofte udgør selvrisikoen 10 pct. af sagsomkostningerne dog minimum kr. 2.500 / kr. 4.500. Maksimaldækningen udgør sædvanligvis minimum kr. 125.000.

Det er vanskeligt fra sagens begyndelse at angive sagsomkostningerne, da det afhænger af sagens endelige udfald m.v. Specielt i sager, hvor der afholdes syn og skøn, og hvor det endelige resultat ikke er i din favør, er der en væsentlig risiko for, at de samlede omkostninger bliver højere end retshjælpsforsikringens dækningsmaksimum.

I forbrugersager har advokaten pligt til at udarbejde ordrebekræftelse, og du skal her nærmere informeres om dennes salær og sagens forventede omkostninger. 

- Fri proces og øvrig retshjælp

Formålet med fri proces er at give mindre bemidlede privatpersoner mulighed for at føre relevante retssag. Det er husstandens indtægter det foregående år, der lægges til grund ved vurdering af, om du kan få fri proces. Bevilges fri proces er alle sagsomkostninger dækket, og der er ingen selvrisiko.

Vedrørende de økonomiske betingelser for fri proces se her.

Vedrørende offentlig retshjælp ved advokater se her.

- Erhverv

Det er blevet mere og mere almindeligt at også erhvervsdrivende har tegnet en erhvervsforsikring, som omfatter retshjælpsforsikring. Erhvervsdrivende skal dog altid selv afløfte momsandelen af sagsomkostningerne. Ligesom der vil være et dækningsmaksimum samt en selvrisiko.

RWS
Advokatkontoret Rikke Wagenblast SørensenCvr: 28365195, Granhøjvej 8, 8600 Silkeborg, DK
+45 42 72 09 30
rikke@rws.dk