Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensen

Se ændringerne her.

For ejerskifter, som anmeldes til tinglysning fra 1. januar 2014 beregnes tinglysningsafgiften ved salg i almindelig fri handel af enfamilieshus, flerefamilieshus eller fritidsboliger ikke længere minimum af den offentlige vurdering. Ved tinglysning af andre salg af fast ejendom - herunder salg af byggegrunde - beregnes tinglysningsafgiften fortsat af ejerskiftesummen, dog minimum af den seneste offentliggjorte ejendomsvurdering, hvis denne er højere end ejerskiftesummen.  

Ved samme lovændring blev de offentlige ejendomsvurderinger fastfrosset, hvilket tillige har den konsekvens, at det ikke er muligt at få en omvurdering i perioden fra den 1. januar 2014 til den 1. marts 2016.