Advokatkontoret Rikke Wagenblast Sørensen

Straffesager

Advokat Rikke Wagenblast Sørensen er beneficeret forsvarer og medlem af Landsforeningen af forsvarsadvokater:

Salæret for advokat Rikke Wagenblast Sørensens arbejde i straffesager fastsættes af retten ud fra de vejledende takster. De vejledende takster kan du finde her.

Salæret fastsættes ifølge takster med udgangspunkt i en grundsats pr. time på kr. 2.175 inkl. moms. Salæret betales af statskassen. Hvis du bliver fundet skyldig, vil salæret efterfølgende blive opkrævet hos dig.

Som beneficeret forsvarer fungerer jeg tillige som bistandsadvokat for forurettede. Salæret til en bistandsadvokat betales af statskassen, hvis du ikke har en retshjælpsforsikring, som dækker udgiften.

Du vælger selv, hvilken forsvarer eller bistandsadvokat, som du ønsker.

Hvis du skal afsone en straf, kan du læse nærmere herom her.

 

- Mødepligt

Hvis du skal møde i retten, har du som udgangspunkt mødepligt. Der skal meget til, førend Retten accepterer, at der ikke er mødepligt eksempelvis ved udenlands rejser ol. Ved sygdom kan retten  kræve, at du indleverer en lægeattest til rettens vurdering af, om du har haft lovligt forfald. Med virkning fra den 1. juli 2017 er der udarbejdet en standard lægeattest, der bør anvendes i denne forbindelse. Lægeattesten findes på Domstol.dk under selvbetjening/blanketter. Her finder du et søgeord ”lægeattest”, og der er både en vejledning og en standard lægeattest, som skal udfyldes af din læge. Uanset hvad lægen mener, er det retten, der på baggrund af lægeattesten vurderer, om du har haft lovligt forfald. Retten er derfor ikke bundet af lægeattesten, men den lægges dog sædvanligvis til grund af Retten.

 

-Personundersøgelse

Hvis du som sigtet i en sag bliver indkaldt til en personundersøgelse, er det meget vigtigt, at du deltager heri, da resultatet heraf kan have stor betydning for den dom, som du får, hvis dommeren finder, at du er skyldig. Du kan evt. læse mere herom her.

- Fodlænke

Hvis du får en ubetinget dom på maksimalt 6 måneder, kan du i nogle tilfælde få lov til at afsone straffen i eget hjem med fodlænke. Det er imidlertid Kriminalforsorgen, som tager stilling hertil. Du kan læse lidt mere om betingelserne for at få lov til at afsone med fodlænke her.

 

Du kan læse mere om det at være vidne her.